Medal 100-lecia Instytutu Nenckiego dla Polskiego Towarzystwa Etologicznego

Drukuj
1 2 3

W dniu 11 czerwca 2018 podczas konferencji The Joint East and West Central Europe ISAE Regional Meeting „Animal preferences and animal welfare” prof. Agnieszka Dobrzyń, Dyrektor Instytutu Nenckiego, przekazała Medal 100-lecia Instytutu Nenckiego na ręce prezesa Polskiego Towarzystwa Etologicznego (PTEtol.), prof. Ewy J. Godzińskiej, dla upamiętnienia wielu lat owocnej współpracy pomiędzy Instytutem i PTEtol.

 

Polskie Towarzystwo Etologiczne powstało w 1991 roku i większość z jego licznych przedsięwzięć na polu promowania nauk behawioralnych była podejmowana we współpracy z Instytutem Nenckiego. Z grona profesorów Instytutu Nenckiego wywodziło się dwóch prezesów PTEtol.: Jerzy Andrzej Chmurzyński, który wcześniej stworzył też Seminaria Etologiczne Instytutu Nenckiego (kontynuowane począwszy od 1966 roku) oraz Ewa Joanna Godzińska.