Książka telefoniczna

Numery wewnętrzne telefonów są dostępne z zewnątrz po dodaniu prefiksu (+48 22) 5892


[a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h] [j] [k] [l] [m] [n] [o] [p] [r] [s] [t] [u] [v] [w] [y] [z]


Nazwisko i Imię                                  

telefon wewnętrzny

pokój             

e-mail@nencki.gov.pl
 

Aniszewska Agata

268 313 a.aniszewska
Antoniuk Svitlana 427 204 s.antioniuk
Antosz Anna 549 B008CN a.antosz

Augustynek Bartłomiej

226 229 b.augustynek
Babraj Matylda 147 204 m.babraj
Banach Ewa 368 139 e.banach
Banaszkiewicz Anna 551 B011 a.banaszkiewicz

Bandorowicz-Pikuła Joanna

262 333 j.bandorowicz-pikula
Bandyszewska Magdalena 318 225 m.bandyszewska

Barańska Jolanta

300 15 j.baranska
Bartelik Aleksandra 399 608 a.bartelik

Bartkowiak Anna

147 203 a.bartkowiak

Bartkowska Katarzyna

307 320A k.bartkowska

Bazan Rafał

106 129 r.bazan

Bednarczyk Piotr

239 231 p.bednarczyk

Bednarski Tomasz

265 312 t.bednarski

Bejtka Magdalena

313 242 m.bejtka

Bekisz Marek

466 111B m.bekisz

Bernadzki Krzysztof

158 347 k.bernadzki

Bernaś Tytus

514 A214CN t.bernas
Beroun Anna 382, 429 132 a.beroun

Betcher Jolanta

153 30 j.betcher

Bielak-Żmijewska Anna

260 213 a.bielak
Bielski Krzysztof 395 314 k.bielski

Bienias Jan

217, 218 36 j.bienias
Bieńkowska Anna 263 B104CN a.bienkowska

Biernat Violetta

341 241 v.biernat

Bierzyńska Maria

371 322 m.bierzynska

Bijata Monika

147 204 m.bijata
Bijoch Łukasz 250 210 l.bijoch

Bilski Henryk

374, 474 23 h.bilski

Błaszczak Katarzyna

419, 236 506 k.blaszczak

Błaszczyk Janusz

342 637 j.blaszczyk
Błażewicz Agata 107 345 a.blazewicz

Boguszewski Paweł

451, 105 625 p.boguszewski
Bohush Anastasiia 224 326 a.bohush
Bojko Agnieszka 260 213 a.bojko

Bola Łukasz

549 010 l.bola
Bola Michał 551 B011CN m.bola

Bombińska Anna

280 112 a.bombinska
Borczyk Małgorzata 361 205 m.borczyk

Borkowski Wojciech

380 504 w.borkowski

Borzymowska Zuzanna

448 106 z.borzymowska

Bot Anna

386 9 a.bot

Borzęcka Kinga

464, 273 137, 134 k.borzecka

Bożycki Łukasz

206 335 l.bozycki
Boyko Solomiia 318 227 s.boyko

Broszkiewicz Małgorzata

351 315 m.broszkiewicz

Brzozowska Maja

218 36 m.brzozowska

Bugajski Łukasz

253 230 l.bugajski

Burnat-Kuijpers Kalina

371, 388 322, 628 k.burnat

Cabaj Anna

246, 295 620, 621 a.cabaj
Cabaj Aleksandra 575 B102CN al.cabaj
Cetnarski Ryszard 448 106 r.cetnarski

Chaturwedi Mayank

339 143 m.chaturvedi

Chaitanya Chintaluri Hanuma

348 6 h.chintaluri
Charzyńska Agata 149 102 a.charzynska

Chojnacka Magdalena

107 345 m.chojnacka

Chilczuk Joanna

527, 591 B303CN j.chilczuk

Chmiel Małgorzata

498 24 m.chmiel

Chmielewska Dominika

590-592 B303CN d.chmielewska

Chmurzyński Jerzy

235 15 j.chmurzynski

Chudoba Łukasz

210 37 l.chudoba
Chwedorowicz Agnieszka 351 315 a.chwedorowicz
Chyl Katarzyna 331, 392 305 k.chyl

Chylińska-Krzemińska Dorota

498 24 d.chylinska

Ciechomska Iwona

328 305 i.ciechomska
Ciechowicz Dawid 210 37 d.ciechowicz
Ciołko Agata 260 214 a.ciolko

Cira Małgorzata

140, 214 612 m.zablocka

Ćmoch  Anna

206 335 a.cmoch

Cybulska-Kłosowicz Anita

248 319 a.cybulska

Czaban Iwona

536, 534 100, 101 i.czaban

Czajkowski Rafał

535 601 r.czajkowski

Czaplarska Iwona

211 37 i.czaplarska

Czarkowska-Bauch Julita

438, 433 602 j.czarkowska

Czarnecka Joanna

221 214 j.czarnecka

Czechowski Wiktor

401 507 w.czechowski
Czerwiński Michał 424 10 m.czerwinski

Czupryn Artur

363 14 a.czupryn

Dąbrowska Magdalena

472 512E m.dabrowska

Dąbrowski Michał

575 B102CN m.dabrowski

Dacewicz Anna

280 112

a.dacewicz

Dembińska Justyna 387 138 j.dembinska

Dębowska Weronika

248 319 w.debowska
Dębska Agnieszka 331, 392 305 a.debska

Dębski Konrad

149 B102CN k.debski
Di Stefano Hermes 386 11 h.di-stefano
Dobosz Aneta 459 339 a.dobosz
Dobrzański Grzegorz 248 319 g.dobrzanski

Dobrzyń Agnieszka

261 339D a.dobrzyn

Dobrzyń Paweł

459 339 p.dobrzyn
Dolata Weronika 293 612 w.dolata

Doleżyczek Hubert

346 141 h.dolezyczek
Doliwa Marta 234 136 m.doliwa

Dowierciał Anna

297, 369 302 a.dowiercial

Drabarek Beata

225 306 b.drabarek

Drabik Karolina

313 242 k.drabik
Droździel Dawid 550 B008CN d.drozdziel

Duda Weronika

469 13 w.duda

Dudka-Ruszkowska Wioleta

431 133B w.dudka

Dudkowska Magdalena

250 210 m.dudkowska
Dudzik Anna 274 632 a.dudzik

Duszyński Jerzy

389 238 j.duszynski

Dymkowska Dorota

225 306 d.dymkowska

Dziadosz Maria

461 131 m.dziadosz
Dzianok Patrycja 448 106 p.dzianok

Dziembowska Magdalena

242, 356 144, 130 m.dziembowska

Dziewulska Anna

459 339C a.dziewulska

Dziewulska Urszula

335 33 kadry

Dzawadian Ruzanna

307 320/P r.djavadian
Dżoleva Aleksandra 498 24 a.dzoleva
Dzwiniel Piotr 267 111 p.dzwiniel

Dzwonek Joanna

351 315 j.dzwonek

Ellert-Miklaszewska Aleksandra

277 A304CN a.ellert

Engelbrecht Zbigniew

390 07  

Fabczak Hanna

317 115 h.fabczak

Fabczak Stanisław

461 131 s.fabczak
Falińska Monika 535 601 m.falinska
Farahat Hanan 334 127 h.farahat
Figa Daria 214 516, 612 d.figa

Figiel-Ozóg Izabela

147 205 i.figiel
Filip Anna 265 312 an.filip

Filipek Anna

332 329 a.filipek

Filipiuk Iwona

334, 160 131 i.filipiuk

Foik Andrzej

267 111/4 a.foik
Gadecka Agnieszka 436 211 a.gadecka

Gajda Anna

148 341 a.gajda

Gajda Małgorzata

419 612 m.gajda

Gajerska-Dzieciątkowska Monika

268 313 m.gajerska

Gajewska Olga

433 603 o.gajewska

Gajewski Zbigniew

255 502 z.gajewski

Gal Laszlo

494, 295 627, 620 l.gal

Gałązka Wojciech

430 004 -

Gałysz-Wróbel Małgorzata

274 632 m.galysz
Gan Ana-Maria 148 341 a.gan

Gardocka Katarzyna

215 119 k.gardocka

Gawor Marta

107 345 m.gawor

Gąsiorowska Anna

414, 449 514A a.gasiorowska
Ghanim Magda 265 312 m.ghanim

Gierej Dorota

365 144 d.gierej

Giertuga Katarzyna

371 322 k.giertuga

Gieryng Anna

277 A304CN a.gieryng
Głowacka Aleksandra 311 342 al.glowacka
Głowacka Anna 433 603/604 a.glowacka

Goda Sailaja A

381, 415 519 s.goda

Godzińska Ewa

373 630 e.godzinska
Gorule Ashish 252 317 a.gorule
Gorlewicz Adam 339, 356 144 a.gorlewicz

Góral Agnieszka

157 330 a.goral

Góral Wioletta

293, 419 612 w.goral

Górkiewicz Tomasz

290 638 t.gorkiewicz

Górniak Małgorzata

386 9 m.gorniak

Górska Teresa

331 15 t.gorska

Grabowska Anna

259, 392 309 a.grabowska
Grabowska Anna 371 322 an.grabowska

Grabowska Wioleta

221 214 w.grabowska
Gralec Katarzyna 368 139 k.gralec

Grącki Krzysztof

294 37 k.gracki

Gręda Anna

386 9 a.greda
Grycz Kamil 433 604 k.grycz
Grządziel Jarosław 383 203A j.grzadziel

Grzeganek Dominika

277 A304CN d.grzeganek

Grzelakowska-Sztabert Barbara

322 15 b.grzelakowska
Guntan Ilke 386 11 i.guntan

Hajdukiewicz Karolina

527, 591 B303CN k.hajdukiewicz

Hajnowski Grzegorz

142 102 g.hajnowski
Hamed Adam 535 601 a.hamed

Hanzelka Katarzyna

459 339C k.hanzelka
Holm Dagmara 351 315 d.holm

Hromada-Judycka Aneta

462 137 a.hromada

Hunt Mark

138 621 m.hunt
Jabłońska Katarzyna 280 112, 113A k.jablonska

Jachner-Miśkiewicz Anna

213 29 a.jachner

Jakubczyk Justyna

225 306 j.jakubczyk

Jakubiec-Puka Anna

319 15 a.puka

Janikiewicz Justyna

148 341 j.janikiewicz

Janiszewska Dorota

250 210 d.janiszewska

Janusik Grzegorz

208 26 -

Janusz Artur

527, 591 B303CN ar.janusz
Januszewicz Elżbieta 478 116 e.januszewicz

Jarmuła Adam

369, 297 302 a.jarmula
Jaślan Katarzyna 214, 140 612 k.jaslan

Jaworski Tomasz

382, 368 132, 139 t.jaworski

Jednoróg Katarzyna

392, 331 305 k.jednorog
Jermakow Natalia 348 6 n.jermakow
Ji Benjun 433 603 b.ji

Joachimiak Ewa

281 126 e.joachimiak
Jóźwik Magdalena 272 35 m.jozwik

Jóźwiak Jolanta

302 221 j.jozwiak

Juraszek Barbara

301 208 b.juraszek

Jurewicz Ewelina

157 330 e.jurewicz

Jurkiewicz Dominika

301 208 d.jurkiewicz

Jurewicz Katarzyna

448 106 k.jurewicz
Kacprzak Agnieszka 331, 392 305 a.kacprzak

Kaczmarek Leszek

240 128 l.kaczmarek

Kamińska-Kaczmarek Bożena

209 A307CN b.kaminska
Kanigowski Dominik 242 130 d.kanigowski
Kalinowska Anna 410 610 a.kalinowska

Kaliszewska Aleksandra

152 9 a.kaliszewska

Kalita-Bykowska Katarzyna

382, 234 130 k.kalita

Kalka-Krakowska Joanna

563 B103CN j.kalka
Karatsai Olena 302 221 o.karatsai

Karolczak Justyna

302 221 j.karolczak

Karpa Anna

250 210 a.karpa
Karpezo Marcin 354 3 m.karpezo

Karunakaran Wenson David Rajan

277 304 w.karunakaran

Karwowska Agata

215 119 a.karwowska

Kasicki Stefan

416 509 s.kasicki

Kasprzak Andrzej

314 202A a.kasprzak

Kaszlikowski Beniamin

419, 139 613 b.kaszlikowski

Kaza Beata

223 A303CN b.kaza
Kaźmierska Julia 214 410 j.kazmierska

Kądziołka Beata

224 326 b.kadziolka

Kępczyńska Agnieszka

396 300 a.kepczynska
Khomiak Danylo 356 144 d.khomiak

Kielak Bogdan

275, 285 17 b.kielak

Kielak Małgorzata

419, 238 506 m.kielak
Kielan Joanna 427 202 j.kielan
Kiełbasa Agnieszka 228 234 a.kielbasa

Kilijański Arkadiusz

336 3 a.kilijanski

Kikulska Agnieszka

311 342 a.kikulska

Kiryk-Jaśkiewicz Anna

527 A306CN a.kiryk-jaskiewicz

Klejman Agata

523 B305CN a.klejman
Kliszcz Beata 383 203A b.kliszcz

Kloss Michał

223 A303CN m.kloss

Kłopocka Wanda

306, 502 B202CN w.klopocka

Knapska Ewelina

370 634 e.knapska
Kobiela Adrian 107 345 a.kobiela

Kocyk Marta

328 305 m.kocyk

Kocyła Elwira

272 35 e.kocyla
Kogut Klaudia 356 144 k.kogut
Kolada Emilia 395 314 e.kolada

Kolczyńska Katarzyna

459 339C k.kolczynska
Komakula Sai Santosh Babu 459 339 s.komakula

Konarzewska Katarzyna

425 344 k.konarzewska
Kondrakiewicz Kacper 257 635 k.kondrakiewicz

Kondratiuk Ilona

368 139 i.kondratiuk

Konopka Witold

522 B304CN w.konopka

Koprowski Piotr

343 124 p.koprowski

Korczyńska Julita

417, 482 631, 629 j.korczynska
Kordecka Katarzyna 553 012 k.kordecka

Kossowski Bartosz

551 B011CN b.kossowski

Kossut Małgorzata

453 323 m.kossut
Kostecki Mateusz 290 638 m.kostecki
Kostrzewska-Księżyk Agnieszka 242 130 a.kostrzewska
Kotarba Grzegorz 311 342 g.kotarba

Kotlewska-Waś Ilona

133 304 i.kotlewska

Kowalczyk Agata

253 230 a.kowalczyk
Kowalska Małgorzata 419, 135 613 mal.kowalska
Kowalska Marta 424 10 m.kowalska

Kowalski Jakub

424 10 j.kowalski

Kowaluk Agnieszka

367 5 a.kowaluk

Koza Paulina

527 B303CN p.koza
Kozak Anna 388 628 a.kozak
Krajewska Milena 343 103 m.krajewska

Krejner Jacek

403   -
Król Sylwia 328 CN305 s.krol
Kruk Patrycja 351 315 p.kruk
Krupa Błażej 449 339 b.krupa
Krysiak Anna 234 136 a.krysiak
Krzemień Joanna 107 345 j.krzemien

Krzemień-Ojak Łucja

281 126 l.krzemien
Krzystyniak Adam 147 204 a.krzystyniak
Krzywińska Ewa 311 342 e.krzywinska

Kubalski Andrzej

338 124 a.kubalski

Kubik Karolina

214 516 k.kubik

Kublik Ewa

420, 364 111A e.kublik
Kucharczyk Patrycja 459 339 p.kucharczyk
Kucharewicz Karolina 436 211 k.kucharewicz
Kucman Shur 228 234 s.kucman
Kulawiak Bogusz 343 103 b.kulawiak

Kulesza Dorota

328 305 d.kulesza

Kuźniarska Beata

207 121 dyrekcja

Kuźnicki Leszek

358 135 l.kuznicki

Kuźniewska Bożena

356 144 b.kuzniewska

Kwiatkowska Katarzyna

463 137B k.kwiatkowska

Laskowska-Kaszub Katarzyna

574, 580 207 k.kaszub

Laskowski Michał

343 103 m.laskowski
Le Bac Viet 253 230 b.le

Lebiedzińska-Arciszewska Magdalena

313 242 m.lebiedzinska

Lebitko Tomasz

257 635 t.lebitko
Lee Joshua 107 347 j.lee

Leśniak Wiesława

327 331 w.lesniak

Leśniczuk Ewa

212 35 e.lesniczuk

Lewandowska Magdalena

296 25 m.lewandowska
Lewandowski Marcin 214 612 m.lewandowski

Liguz-Lęcznar Monika

248 319 m.liguz
Ludwiczak Jan      

Łepeta Katarzyna

356 144 k.lepeta

Łęski Szymon

424 10 s.leski

Łukasiewicz Kacper

252 317 k.lukasiewicz

Łukasiuk Katarzyna

434 9 k.lukasiuk
Łuniewska Magdalena 331, 392 305 m.luniewska

Magalska Adriana

316 101 a.magalska
Magier Zofia 225 306 z.magier
Magnowska Marta 147 203 m.pyskaty

Maj Piotr

369, 297 302 p.maj
Majchrowicz Lena 234 136 l.majchrowicz

Majczyński Henryk

230, 295 620, 622 h.majczynski

Majka Piotr

424 10 p.majka

Maleszewska Marta

232 A302CN m.maleszewska

Malinowska Monika

316 101 m.malinowska

Malińska Dominika

313 242 d.malinska
Małachowski Marek 287 506 m.malachowski

Małecka-Krawczyk Monika

217, 218 36 biblioteka
Małecka-Tepicht Iwona 214, 140 612 i.malecka
Mańko Katarzyna 383 203A k.manko

Mańkowski Marek

288 500 m.mankowski

Marchewka Artur

549 B009CN a.marchewka

Marchewka Iwona

498 24 i.marchewka
Markina Olga 356 144 o.sakharczuk
Martin Ana   315 a.martin

Maszewski Maciej

298 5 m.maszewski
Matryba Paweł 382 143 p.matryba
Matuszewski Jacek 550 B010 j.matuszewski
Matveichuk Orest 463 137 o.matveichuk
Matyśniak Damian 302 221 d.matysniak
Mazurek Paula 107 345 p.mazurek

Mazurkiewicz Marcin

414, 449 514A m.mazurkiewicz
Mazuryk Jarosław 233 14 j.mazuryk
Mąka Jan 424 10 j.maka

Meyza Ksenia

257 635 k.meyza

Miazga Krzysztof

494, 295 627, 620 k.miazga
Michalska Bernadeta 313 242 b.michalska

Michalska Hanna

202 27 h.michalska
Michaluk Piotr 339 144 p.michaluk
Mieczkowski Jakub 232 A302 j.mieczkowski

Mietelska-Porowska Anna

577, 580   a.mietelska

Mijakowska Zofia

252 205 z.mijakowska

Mirgos Anna

237 4 a.mirgos

Miszczuk Diana

386 9 d.miszczuk

Mlącki Michał

311 342 m.mlacki
Młodawski Krzysztof 419, 135 613 k.mlodawski
Momot Edyta 208 26 e.momot
Mondal Shamba 149 B102CN s.mondal

Mosieniak Grażyna

260 213 g.mosieniak

Mrozińska Kazimiera

462 137 k.mrozinska

Nader Karolina

234 136 k.nader
Nagaraj Siranjeevi 574 204CN s.nagaraj
Nalberczak Maria 252 317 m.nalberczak

Nałęcz Katarzyna

303 207A k.nalecz
Nałęcz Maciej 446 135A m.nalecz
Napierała Monika 452 26 mo.napierala
Navrulin Viktor 265 312/310 v.navrulin
Nazzal Mona 494 627 m.nazzal

Nersisyan Syune

466 111B s.nersisyan

Niewiadomska Grażyna

409, 449 510A g.niewiadomska

Niewiadomski Paweł

158 347 p.niewiadomski

Nieznańska Hanna

318 227 h.nieznanska

Nieznański Krzysztof

318 227 k.nieznanski

Nikolajew Jewgienij

242 130 e.nikolajew

Niżyński Bartosz

318 227 b.nizynski
Nizińska Karolina 386 11 k.nizinska

Nosecka Ewa

366, 406 531 e.nosecka

Nowak Kamila

280 112 ka.nowak

Nowak Karolina

381, 415 519 k.nowak

Nowak Marta

135, 419   m.nowak

Nowak Natalia

502 A202CN n.nowak

Nowak-Olszewska Ewa

397 211 e.nowak

Nowicka Anna

133 304 a.nowicka

Nowicka Dorota

152 9 d.nowicka
Nowicka Maria 133 304 m.nowicka

Nowicki Paweł

564 B103CN p.nowicki
Ochocka Natalia 328 A305CN n.ochocka

Oderfeld-Nowak Barbara

362 15 b.oderfeld
Oksiejuk Aleksandra 225 306 a.oksiejuk

Olech Gabriela

527 305 g.olech

Olichwier Adam

222 312 a.olichwier

Olszewska Anna

226 229 a.kajma

Olszewski Maciej

381, 415 519 m.olszewski

Opasińska Agnieszka

265 310 a.opasinska

Osiński Norbert

459 339C n.osinski

Osmulska Justyna

486 3 j.osmulska
Pagano Roberto 361 205 r.pagano

Paluch Katarzyna

448 106 k.paluch
Pałasz Ewelina 414, 449 514A e.palasz

Parobczak Kamil

478 102 k.parobczak

Partyka Małgorzata

313 242 m.partyka
Pasierbińska Maria 524 101 m.pasierbinska
Pasierski Michał 448 106 m.pasierski

Pasznik Mariusz

217 36 m.pasznik

Patalas Paulina

313 242 p.patalas
Pawelec Paulina 465 339 p.pawelec

Pawlak Magdalena

311 342 m.pawlak
Pawłowska Monika 242 130 m.pawlowska
Pels Katarzyna 478 116 k.pels
Pęziński Marcin 158 347 a.pezinski

Piasecka Joanna

564, 378 B104CN j.piasecka

Piechota Małgorzata

436 211 m.piechota

Piechowska Krystyna

201 28 -

Pijet Barbara

382 130 b.pijet

Pikuła Sławomir

347 336 s.pikula
Pionkowska Magdalena 343 103 m.pionkowska
Piotrowska Aleksandra 214 410 a.piotrowska

Piotrowska Anna

577   a.piotrowska
Piotrowska Magdalena 280 112, 113A m.piotrowska

Piwocka Katarzyna

162 233 k.piwocka
Piwowarczyk Cezary 327 331 c.piwowarczyk
Plewko Joanna 311 537 j.plewko

Płatek Rafał

233 14 r.platek

Podszywałow-Bartnicka Paulina

253 233 p.podszywalow
Poleszak Katarzyna 524 101A k.poleszak

Pomorski Paweł

471, 455 219 p.pomorski

Popiołkiewicz Jan

553 012 j.popiolkiewicz
Poprzeczko Martyna 160 131 m.poprzeczko

Posłuszny Anna

371 322 a.posluszny

Prandelli Chiara

577 207 c.prandelli
Prill Monika 313 242 m.prill
Protasiuk Anna 107 345 a.protasiuk

Prószyński Tomasz

159 346 t.proszynski

Przybylska Dorota

221 214 d.przybylska
Przydatek Edyta 535 601 e.przydatek

Pszczółkowska Dominika

223 A303CN d.pszczolkowska

Puścian Alicja

105 625 a.puscian

Pyrkowska Aleksandra

459, 532 339, 340 a.pypec
Raciborska Ida 553 012 i.raciborska

Radwańska Katarzyna

252 317 k.radwanska

Rasztęborska Anna

163 34 a.raszteborska

Rawa-Rębkowska Joanna

266 30 j.rawa

Redel Piotr

428 5 p.redel

Rędowicz Jolanta

456 217 j.redowicz

Rejmak Emilia

356 144 e.rejmak

Rejniak Karolina

381, 415 519 k.rejniak

Riegel Monika

549 B009CN m.riegel
Rode Katarzyna 549 B011 k.rode

Rode Wojciech

477 513A w.rode

Rodziewicz Marta

550 B010/B005 m.rodziewicz
Rogala Jacek 448 106 j.rogala
Rogujski Piotr 233 14 p.rogujski

Rojek Katarzyna

158 347 k.rojek

Rokosz Karolina

290 638 k.rokosz

Romanowska Agata

386 9 a.romanowska

Rongiers Andrzej

287 506 a.rongiers

Rosińska Sara

256 328 s.rosinska

Roszczenko Paula

387 138 p.roszczenko

Roszkowska Monika

276 325 m.roszkowska
Rotko Daria 228 234 d.rotko
Róg Justyna 225 308 j.jakubczyk
Różycka Aleksandra 248 319 a.rozycka

Rubin Renata

340 023 r.rubin

Rucińska Marta

330 B104CN m.rucinska

Rumińska Aleksandra

459 339C a.ruminska

Rutkowski Paweł

478 101 p.rutkowski

Rutkowska-Wodarczyk Izabela

339 144 i.rutkowska
Rybak Urszula 564 B104CN u.rybak
Rybka Grażyna 231 637 g.rybka

Rymarczyk Krystyna

393 320A k.rymarczyk

Sadlik-Paskalec Anna

565 B104CN a.sadlik

Sadowska Joanna

257 635 j.sadowska

Salamian Ahman

356 144 a.salamian
Sas-Nowosielska Hanna 502 A202CN h.nowosielska

Senk Ryszard

205 37 r.senk
Serwa Sebastian 214, 139 612 s.serwa

Sikora Ewa

251 209 e.sikora

Sikora Mirosław

308 3 m.sikora

Siucińska Ewa

371 322 e.siucinska

Skangiel-Kramska Jolanta

446 135 j.kramska
Skierniewski Miłosz 529 505 m.skierniewski
Składowska Aleksandra 448 106 a.skladowska

Skowronek Krzysztof

347 332 k.skowronek

Skórzyńska Teresa

153 30 t.skorzynska

Skup Małgorzata

438, 405 602, 601 m.skup

Skupień Anna

351 315 a.skupien

Sławińska Urszula

305, 285, 246 620, 623 u.slawinska

Sobiak Barbara

327 331 b.sobiak

Sobich Justyna

297 302 j.sobich
Sobota Andrzej 463 137 a.sobota
Sokołowska Karolina 424 10 neuroinflab

Stawarski Michał

147 203 m.stawarski
Steczkowska Marta 414 514A m.steczkowska

Stefaniuk Elżbieta

385 29 e.stefaniuk

Stefaniuk Marzena

382 132 m.stefaniuk

Stępkowski Dariusz

455 219 d.stepkowski

Stokłosa Paulina

265 310, 312 p.stoklosa

Strzelecka-Kiliszek Agnieszka

276 325 a.strzelecka-kiliszek

Strzeszewska Anna

221 214 a.strzeszewska

Sudoł-Rutkowska Bogusia

382 132 b.sudol

Sunderland Piotr

436 211 p.sunderland

Suski Szymon

374, 474 23 s.suski
Suszek Małgorzata 302 221 m.suszek
Swatler Julian 431 133B j.swatler

Symonowicz Beata

482, 450 629, 526 b.symonowicz

Szadzińska Weronika

290 638 w.szadzinska

Szatkowska Iwona

395 314 i.szatkowska
Szczepanik Michał 550 B010CN m.szczepanik

Szczepankiewicz Andrzej

536, 534 100, 101 a.szczepankiewicz

Szczepanowska Joanna

345 243 j.szczepanowska

Szczęsna Ewa

383 203A e.szczesna

Szczuka Anna

417, 482 631, 629 a.szczuka

Szeląg Elżbieta

286 117 e.szelag

Szewczyk Adam

207 121 a.szewczyk

Szulc Sylwia

154 24 s.szulc

Szydłowska Kinga

152 9 k.szydlowska

Szymaszek Aneta

280 112 a.szymaszek

Szymańczak Renata

203 25 r.szymanczak

Szymański Jędrzej

345 243 j.szymanski

Szypulska Małgorzata

231, 440 106 m.szypulska

Śliwińska Małgorzata

502 CN202 m.sliwinska
Średniawa Władysław 348 6 w.sredniawa
Taracha Agnieszka 311 342 a.taracha
Tepper Beata 157 330 b.tepper
Tomaszewski Kamil 252 317 k.tomaszewski

Traczyk Gabriela

273 134 g.traczyk

Trąbczyńska Anna

361 317 a.trabczynska

Trzaskoma Paweł

536, 142 100, 102 p.trzaskoma

Turlejski Krzysztof

326 311 k.turlejski

Tutaj-Śledziewska Justyna

154 30 j.tutaj

Vafadari Behnam

339 143 b.vafadari

Ulańska-Poutanen Justyna

425 344 j.ulanska
Urban-Ciećko Joanna 242 130 j.ciecko

Urbańska Paulina

160 131 p.urbanska

Użarowska Ewelina

527 B303CN e.uzarowska

Wacławek Ewa

160 131 e.waclawek

Walczak Agnieszka

351 315 a.walczak

Walczak Jarosław

313 242 j.walczak
Walczak Marta 431 133B m.walczak
Walentynowicz Kacper 223 CN303A k.walentynowicz

Waleszczyk Wioletta

444 111C w.waleszczyk

Warzywoda Henryk

289 505 h.warzywoda

Wasik Anna

227 17A a.wasik

Waś Halina

425 344 h.was
Wesołowska Agnieszka 253 233 a.wesolowska

Węsierska Małgorzata

469 13 m.wesierska
Wiechecka Paulina 425 344 p.wiechecka

Wieczorek Anna

364 105 a.wieczorek
Więckowska Angelika 574 B204CN a.wieckowska

Więckowski Mariusz

372 239A m.wieckowski
Wieteska Andrzej 527 B312CN a.wieteska

Wieteska Małgorzata

527, 591 B303CN m.wieteska
Wierzba Małgorzata 551 B011CN m.wierzba

Wilczyński Grzegorz

355 101 g.wilczynski
Wilk Mateusz 549 008 m.wilk

Wilk Piotr

369, 297 302 p.wilk

Wilanowski Tomasz

311 342 t.wilanowski

Wiśniewski Tadeusz

255 502 t.wisniewski

Wiśniewski Wojciech

419 612 w.wisniewski

Włodarczyk Jakub

427 204 j.wlodarczyk

Włodarczyk Tomasz

492 B310CN t.wlodarczyk

Włoga Dorota

338 124 d.wloga
Wojciechowski Jakub 448 106 j.wojciechowski

Wojda Urszula

578 B202-B214CN u.wojda

Wojtczak Lech

315 236 l.wojtczak

Wojtera Emilia

265 312 e.wojtera

Wolny Artur

306 18 a.wolny

Wołczyk Magdalena

253 233 m.wolczyk

Wojsiat Joanna

574, 580   j.wojsiat

Wojtala Aleksandra

372 239A a.wojtala

Wojtaś Bartosz

232 A302CN b.wojtas
Wordecha Małgorzata 550 B010 m.wordecha

Woś Marcin

262 333 m.wos

Wójcik Daniel

348 6 d.wojcik
Wrońska Magdalena 364 105 m.wronska

Wróbel Andrzej

440, 448 107 a.wrobel

Wrzosek Antoni

269 235 a.wrzosek

Wypych Dorota

148, 459 341 d.wypych

Wypych Marek

550 B010 m.wypych

Wyroba Elżbieta

357 140 e.wyroba
Wysocka Adrianna 414 514A a.wysocka

Zabłocki Krzysztof

146 306 k.zablocki

Zajkowski Tomasz

318 227 t.zajkowski

Zakrzewska Renata

248 319 r.zakrzewska

Zarudzki Władysław

283 500 w.zarudzki

Zasada Aleksandra

537 311 a.zasada

Zawadzka Małgorzata

104 340 m.zawadzka

Zdioruk Mikołaj

577, 580   m.zdioruk

Zglinicki Bartosz

527, 591 B303CN b.zglinicki
Ziegart-Sadowska Karolina 257 635 k.ziegart-sadowska
Zieliński Zbigniew 356 144 zbi.zielinski

Zieliński Zbigniew

454 225 z.zielinski

Ziemlińska Ewelina

273 134, 137 e.ziemlinska
Zimmermann Maria 549 B010 m.zimmermann

Ziółkowska Magdalena

361 205 m.ziolkowska
Żochowska Monika 343 103 m.zochowska
Żórawski Marek 311 342 m.zorawski

Żurawski Łukasz

393 320A l.zurawski
Żyliński Marek 419, 139 613 m.zylinski