Książka telefoniczna

Numery wewnętrzne telefonów są dostępne z zewnątrz po dodaniu prefiksu (+48 22) 5892


[a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h] [j] [k] [l] [m] [n] [o] [p] [r] [s] [t] [u] [v] [w] [y] [z]


Nazwisko i Imię                                  

telefon wewnętrzny

pokój             

e-mail@nencki.gov.pl
 
Alińska Anna 235 15 a.alinska
Alvarez-Suarez Paloma 107 345 p.alvarez-suarez
Antoniuk Svitlana 147 203 s.antoniuk
Antonova Ingrida 448 106 i.antonova
Balatskyi Volodymyr 148 340 v.balaskyi
Balcerek Edyta 369 303 e.balcerek
Baluszek Szymon 524 B101CN s.baluszek
Banach Ewa 356 144 e.banach
Banaszkiewicz Anna 551 B011 a.banaszkiewicz

Bandorowicz-Pikuła Joanna

262 333 j.bandorowicz-pikula
Banqueri-Lopez Maria 524 342 m.banqueri-lopez

Barańska Jolanta

- 36 j.baranska

Bartkowiak Anna

147 203 a.bartkowiak

Bartkowska Katarzyna

307 320A k.bartkowska

Bazan Rafał

106 129 r.bazan
Bączyńska Ewa 360 204 e.baczynska

Bednarczyk Piotr

239 231 p.bednarczyk
Bednarek Sylwia 319 15 s.bednarek
Bejrowska Anna 494 627 a.bejrowska

Bekisz Marek

466 111B m.bekisz

Bernadzki Krzysztof

158 347 k.bernadzki
Beroun Anna 382, 429 132 a.beroun

Betcher Jolanta

153 30 j.betcher
Bicka Marta  160 131 m.bicka

Bielak-Żmijewska Anna

260 213 a.bielak
Bielski Krzysztof 395 314 k.bielski

Bienias Jan

217 36 j.bienias

Biernat Violetta

313 242 v.biernat
Bijata Krystian 147 203 k.bijata

Bijata Monika

147 203 m.bijata
Bijoch Łukasz 356 144 l.bijoch

Bilski Henryk

374, 474 23 h.bilski

Błaszczak Katarzyna

419, 236 506 k.blaszczak
Błażewicz Agata 107 345 a.blazewicz
Bogacki Wiktor 147 203 w.bogacki

Boguszewski Paweł

451, 105 625 p.boguszewski
Boguta Wojciech 266 30 w.boguta
Bohush Anastasiia 224 326 a.bohush
Bojko Agnieszka 260 213 a.bojko
Bola Michał 551 B011CN m.bola

Bombińska Anna

280 112 a.bombinska
Borczyk Małgorzata 361 205 m.borczyk

Borkowski Wojciech

380 504 w.borkowski
Borowska Joanna 379 514 j.borowska

Borzymowska Zuzanna

448 106 z.borzymowska

Bot Anna

386 9 a.bot

Bożycki Łukasz

206 335 l.bozycki
Boyko Solomiia 318 227 s.boyko
Brewińska-Olchowik Marta 253 230 m.brewinska-olchowik
Brzozowska Katarzyna 577 B207CN k.brzozowska
Bryksa Anna 527 B305CN a.bryksa

Brzozowska Maja

218 36 m.brzozowska

Burnat-Kuijpers Kalina

371 322 k.burnat

Cabaj Anna

246, 295 620, 621 a.cabaj
Cabaj Aleksandra 575 B103CN al.cabaj
Całka Małgorzata 306 18 m.calka
Cały Anna 361 205 a.caly
Cetnarski Ryszard 155 111A r.cetnarski

Chaturwedi Mayank

339 143 m.chaturvedi
Charzyńska Agata 149 103 a.charzynska

Chmiel Małgorzata

164 34 m.chmiel

Chmurzyński Jerzy

- 36 j.chmurzynski
Choiński Mateusz 280 112, 113a m.choinski
Chojak Emilia 319 15 e. chojak
Chrościcki Piotr 431 133B p.chroscicki

Chudoba Łukasz

210 37 l.chudoba
Chumak Vira 302 221-225 v.chumak
Chwedorowicz Agnieszka 351 315 a.chwedorowicz
Chyl Katarzyna 331, 392 305 k.chyl

Chylińska-Krzemińska Dorota

498, 249 24 d.chylinska

Ciechomska Iwona

328 A305CN i.ciechomska
Ciechowicz Dawid 294 37 d.ciechowicz
Ciesielska Anna 462 137 a.ciesielska
Ciołko Agata 260 221 a.ciolko

Cira Małgorzata

577 B206CN m.cira
Ciszewska Magda 280 113 m.ciszewska
Cuper Clara 551 15 c.cuper

Cybulska-Kłosowicz Anita

248 319 a.cybulska
Cyranowski Salwador 277 A304CN s.cyranowski

Czaban Iwona

536, 534 100, 101 i.czaban

Czajkowski Rafał

535 601 r.czajkowski

Czaplarska Iwona

211 37 i.czaplarska

Czarkowska-Bauch Julita

438, 433 602 j.czarkowska

Czarnecka-Herok Joanna

221 214 j.czarnecka
Czarnota-Bojarska Marta 316 101 m.czarnota-bojarska

Czechowski Wiktor

401 507 w.czechowski
Czerwiński Michał 424 10 m.czerwinski

Czupryn Artur

363 14 a.czupryn

Dąbrowska Magdalena

472, 250 512A m.dabrowska
Dąbrowska Zofia 253 230 z.dabrowska

Dąbrowski Michał

575 B103CN m.dabrowski

Dacewicz Anna

280 112

a.dacewicz

Danielewski Konrad 257 635 k.danielewski
De Cicco Teresa 158 347 t.de-cicco
Dembińska Justyna 387 138 j.dembinska
Dębska Agnieszka 331, 392 305 a.debska
Długosz Jan 577 B207CN j.dlugosz
Dobosz Aneta 557 339 a.dobosz
Dobrzański Grzegorz 248 319 g.dobrzanski

Dobrzyń Agnieszka

207 121 a.dobrzyn

Dobrzyń Paweł

459 339 p.dobrzyn

Doleżyczek Hubert

316, 351 A206CN h.dolezyczek
Doliwa Marta 234 136 m.doliwa
Dołowa Wioleta 448 106 w.dolowa
Doradzińska Łucja 551 B008 l.doradzinska

Drabik Karolina

313 242 k.drabik
Droździel Dawid 545 B008CN d.drozdziel
Dubielecka Paulina 247 36 p.dubielecka

Dudka-Ruszkowska Wioleta

431 133B w.dudka

Dudkowska Magdalena

250 210 m.dudkowska
Dudzik Anna 274 632 a.dudzik

Duszyński Jerzy

389 238 j.duszynski

Dymkowska Dorota

225 306 d.dymkowska

Dziadosz Maria

461 131 m.dziadosz
Dzianok Patrycja 448 106 p.dzianok

Dziembowska Magdalena

242, 356 144, 130 m.dziembowska

Dziewulska Urszula

335 33 hr
Dzięgiel Gabriela 322 320A g.dziegiel
Dzik Jakub 424 10 j.m.dzik

Dzawadian Ruzanna

307 320/P r.djavadian
Dżoleva Aleksandra 384 34 a.dzoleva
Dzwiniel Piotr 267 111 p.dzwiniel

Dzwonek Joanna

351 204, 102 j.dzwonek
Elfar Ali 250 210 a.elfar

Ellert-Miklaszewska Aleksandra

277 A304CN a.ellert

Engelbrecht Zbigniew

390 07 -

Fabczak Hanna

317 17A h.fabczak

Fabczak Stanisław

- 36 s.fabczak
Falińska Monika 369 303 m.falinska
Farahat Hanan 281 126 h.farahat
Fesiuk Aleksandra 574 B204CN a.fesiuk
Figa Daria 135, 419 610 d.figa

Figiel-Ozóg Izabela

147 203 i.figiel
Filip Anna 265 312 an.filip

Filipek Anna

332 329 a.filipek
Fiszer Paweł  218 36 p.fiszer
Frycz Bartosz 356 144 b.frycz
Furtak Marcin 550 B008 m.furtak
Gadecka Agnieszka 436 211 a.gadecka

Gajewski Zbigniew

255 502 z.gajewski
Galuba Andrzej 343 103 a.goluba

Gan Ana-Maria

532 341 a.gan

Gardocka Katarzyna

554 119 k.gardocka

Gawor Marta

107 345 m.gawor
Gielniewski Bartłomiej 232 A302CN b.gielniewski
Gierej-Czerkies Dorota 263 B104CN d.gierej-czerkies

Giertuga Katarzyna

371 322 k.giertuga
Głowacka Aleksandra 311 342 al.glowacka
Głowacka Anna 433 603/604 a.glowacka

Godzińska Ewa

373 630 e.godzinska
Gorlewicz Adam 339, 356 144 a.gorlewicz

Góral Agnieszka

157 330 a.goral

Górkiewicz Tomasz

290 638 t.gorkiewicz

Górniak Małgorzata

386 9 m.gorniak

Górska Teresa

- 36 t.gorska
Górski Dominik 356 144 d.gorski
Grabowska Agnieszka 479 116 a.czechowska

Grabowska Anna

259, 413 309 a.grabowska
Grabowska Anna 445 225 an.grabowska

Grabowska Wioleta

577 B207CN w.grabowska
Gralec Katarzyna 368 139 k.gralec

Grącki Krzysztof

141 37 k.gracki

Gręda Anna

386 9 a.greda
Grochocka Lilianna 276 325 l.grochocka
Grycz Kamil 433 604 k.grycz
Gryzik Marek B/IIKCN 579 m.gryzik

Grzelakowska-Sztabert Barbara

- 36 b.grzelakowska
Guntan Ilke 386 11 i.guntan

Hajdukiewicz Karolina

527, 591 B303CN k.hajdukiewicz
Hamed Adam 369 303 a.hamed
Holm Dagmara 351 315 d.holm

Hromada-Judycka Aneta

462 137 a.hromada

Hunt Mark

381 519 m.hunt
Jabłońska Katarzyna 280 112, 113A k.jablonska

Jachner-Miśkiewicz Anna

213 29 a.jachner

Jakubiec-Puka Anna

- 36 a.puka
Jakubik-Witkowska Marta 318 227, 228A m.jakubik-witkowska

Janikiewicz Justyna

148 340 j.janikiewicz

Janiszewska Dorota

250 210 d.janiszewska

Janusik Grzegorz

208 26 -

Janusz Artur

527, 591 B303CN ar.janusz
Januszewicz Elżbieta 478 116 e.januszewicz
Januszewski Marcin 353 5 m.januszewski

Jarmuła Adam

- 337 a.jarmula
Jaślan Katarzyna 419 610 k.jaslan

Jaworski Tomasz

382, 368 132, 139 t.jaworski
Jayaprakash Chinchu 223 A303CN c.jayaprakash

Jednoróg Katarzyna

392, 331 305 k.jednorog
Jermakow Natalia 319 15 n.jermakow
Jędraszko Justyna 343 103 j.jedraszko
Jędrzejewska-Szmek Joanna 404 6 j.jedrzejewska-szmek
Ji Benjun 433 603 b.ji

Joachimiak Ewa

281 126 e.joachimiak

Jóźwiak Jolanta

302 221 j.jozwiak

Juraszek Barbara

291 208 b.juraszek

Jurewicz Ewelina

157 330 e.jurewicz

Jurkiewicz Dominika

301 208 d.jurkiewicz

Jurewicz Katarzyna

448 106 k.jurewicz
Juszkiewicz Jana 479 116 j.juszkiewicz
Kacprzak Agnieszka 331, 392 305 a.kacprzak
Kaczmarczyk Agnieszka 328 A305CN a.kaczmarczyk

Kaczmarek Leszek

240 128 l.kaczmarek
Kaczorowska-Satała Bożena 272 35 hr
Kałużyński Dariusz  422 07 d.kaluzynski
Kamienieva Iryna 313 242 i.kamienieva

Kamińska-Kaczmarek Bożena

209 A307CN b.kaminska
Kampa Rafał 226 229 r.kampa
Kania Agata 233 14 a.kania
Kanigowski Dominik 242 130 d.kanigowski

Kalita-Bykowska Katarzyna

382, 234 132, 136 k.kalita

Kalka-Krakowska Joanna

563 B104CN j.kalka
Karatsai Olena 302 221 o.karatsai

Karolczak Justyna

302 221-225 j.karolczak

Karpa Anna

250 210 a.karpa
Karpezo Marcin 354 3 m.karpezo
Karwicka Wiktoria 369 303 w.karwicka

Karwowska Agata

215 107 a.karwowska

Kasicki Stefan

416 509 s.kasicki

Kasprzak Andrzej

314 202A a.kasprzak

Kaszlikowski Beniamin

419 610 b.kaszlikowski

Kaza Beata

223 A303CN b.kaza
Kaźmierowska Anna 550 B010CN a.kazmierowska

Kądziołka Beata

224 326 b.kadziolka
Kendziorek Maria 557 339 m.kendziorek

Kępczyńska Agnieszka

396 025 a.kepczynska
Khomiak Danylo 356 144 d.khomiak

Kielak Bogdan

275, 285 17 b.kielak
Kiełbasa Agnieszka 228 234 a.kielbasa
Kiełkiewicz Dominika 311 342 m.kielkiewicz

Kilijański Arkadiusz

336 3 a.kilijanski

Kiryk-Jaśkiewicz Anna

527 B306CN a.kiryk-jaskiewicz
Klawikowski Łukasz 139 612 l.klawikowski

Klejman Agata

523 B305CN a.klejman
Kleszcz Maciej     m.kleszcz
Kliszcz Beata 383 203A b.kliszcz
Klos Joanna 242 130 j.klos

Kloss Michał

223 A303CN m.kloss

Knapska Ewelina

370 634 e.knapska
Kochlewska Ada 545 B008CN a.kochlewska
Kogut Klaudia 339 143 k.kogut
Kolada Emilia 395 314 e.kolada
Kolba Marta 431 133B m.kolba

Kolczyńska Katarzyna

557 339C k.kolczynska
Komakula Sai Santosh Babu 557 339 s.komakula
Komiażyk-Mikulska Magdalena 323 334 m.komiazyk
Kominek Agata 253 230 a.kominek
Komorowski Damian 419, 214 610 d.komorowski

Konarzewska Katarzyna

425 344 k.konarzewska
Kondrakiewicz Kacper 257 635 k.kondrakiewicz

Konopka Witold

522 B304CN w.konopka
Konopko Adrian 250 210 a.konopko

Koprowski Piotr

343 103 p.koprowski

Korczyńska Julita

417, 450 631, 629 j.korczynska
Kordecka Katarzyna 553 12 k.kordecka

Kossowski Bartosz

551 B011CN b.kossowski

Kossut Małgorzata

453 323 m.kossut
Kostecki Mateusz 290 638 m.kostecki
Kostrzewska-Księżyk Agnieszka 368 139 a.kostrzewska
Kot-Horodyńska Aleksandra     a.kot-horodynska

Kotlewska-Waś Ilona

133 304 i.kotlewska
Kovalchuk Vasylyna 291 208 v.kovalchuk
Kowalska Marta 424 10 m.kowalska

Kowaluk Agnieszka

367 4 a.kowaluk
Kownacka Agnieszka 247 36 a.kownacka

Koza Paulina

527 B303CN p.koza
Kozak Anna 371 322 a.kozak
Krajewska Milena 343 103 m.krajewska
Kravenska Yevheniia 318 227 y.kravenska

Krejner Jacek

403 - -
Król Sylwia 328 A305CN s.krol
Królak Lidia  498 24 l.krolak
Kruk Patrycja 351 315 p.kruk
Krupska Olga 225 306-308 o.krupska
Krysiak Anna 234 136 a.krysiak
Krzemień Joanna 107 345 j.krzemien
Krześniak Alicja 235 15 a.krzesniak
Krzystyniak Adam 360 204 a.krzystyniak
Krzywińska Ewa 311 342 e.krzywinska

Kublik Ewa

420 105,106 e.kublik
Kucharewicz Karolina 436 211 k.kucharewicz
Kucman Shur 228 234 s.kucman
Kulawiak Bogusz 343 103 b.kulawiak
Kulesza Maria 235 15 m.kulesza

Kuźniarska Beata

207 121 dyrekcja

Kuźnicki Leszek

358 135 l.kuznicki

Kwiatkowska Katarzyna

463 137B k.kwiatkowska
Kwiatkowski Mirosław 255 502 m.kwiatkowski
Lachowicz Iga 579 B210CN i.lachowicz

Laskowska-Kaszub Katarzyna

574 B204CN k.kaszub
Le Bac Viet 253 230 b.le

Lebiedzińska-Arciszewska Magdalena

313 242 m.lebiedzinska

Lebitko Tomasz

257 635 t.lebitko
Legka Liliia 302 223 l.legka
Legutko Diana 242 130 d.legutko
Lermo Jimenez Miguel Angel 502 A202CN m.lermo
Leszczyńska Katarzyna 524 342 k.leszczynska

Leśniak Wiesława

327 331 w.lesniak

Leśniczuk Ewa

212 35 hr
Lewandowska Joanna 414 514a j.lewandowska

Lewandowska Magdalena

296 25 m.lewandowska

Liguz-Lęcznar Monika

400, 248 115, 319 m.liguz
Lipka Gabriela 534 101 g.lipka
Litwinowicz Agata 107 347 a.litwinowicz

Łepeta Katarzyna

356 144 k.lepeta

Łukasiewicz Kacper

252 317 k.lukasiewicz

Łukasiuk Katarzyna

434 9 k.lukasiuk
Łukomska Agnieszka 371 322 a.lukomska
Łukomska Barbara   8 b.lukomska
Łuniewska Magdalena 331, 392 305 m.luniewska

Magalska Adriana

479 116 a.magalska
Magnowska Marta 360 204 m.pyskaty

Maj Piotr

369, 297 302 p.maj
Majchrowicz Lena 234 136 l.majchrowicz

Majczyński Henryk

230, 295 620, 622 h.majczynski

Majka Piotr

404 6 p.majka
Majkowska Magdalena 364, 448 105, 106 m.wronska
Makoveychuk Oksana 225 306 o.makoveychuk

Maleszewska-Bobińska Marta

425 344 m.maleszewska
Malik Anna 328 305 a.malik

Malinowska Monika

316 101 m.malinowska
Malinowska Urszula 554 111 u.malinowska

Malińska Dominika

313 242 d.malinska
Małachowski Marek 287 506 m.malachowski
Mańko Katarzyna 383 203A k.manko
Mańk Maciej 214, 419 610 m.mank

Mańkowski Marek

288 500 m.mankowski

Marchewka Artur

549 B009CN a.marchewka

Marchewka Iwona

498 24 i.marchewka
Marciniak Olga 537 311 o.marciniak
Martin Ana - 315 a.martin
Masternak Julia 427 202, 203 j.masternak

Maszewski Maciej

298 5 m.maszewski
Matryba Paweł 382 143 p.matryba
Matuszewski Jacek 549 B009CN j.matuszewski
Matveichuk Orest 463 137 o.matveichuk
Mazuryk Jarosław 233 14 j.mazuryk

Meyza Ksenia

257 635 k.meyza
Miazga Krzysztof 230, 295 620, 627 k.miazga
Michalska Bernadeta 313 242 b.michalska

Michalska Hanna

202 27 h.michalska
Michaluk Piotr 339 144 p.michaluk
Mieczkowski Jakub 524 342 j.mieczkowski
Mielnicka Aleksandra 339 144A a.mielnicka

Mietelska-Porowska Anna

577 B101CN a.mietelska

Mirgos Anna

237 4 a.mirgos
Miszczak Monika 498 24 m.miszczak
Mitra Shiladitya 242 130 s.mitra
Mleczko Magdalena   8 m.mleczko
Młodawski Krzysztof 419 610 k.mlodawski
Molendowska Malwina  550 B010 m.molendowska
Momot Edyta 208 26 e.momot
Mondal Shamba 149 B103CN s.mondal

Mosieniak Grażyna

260 213 g.mosieniak
Nadel Agnieszka 158 347 a.nadel

Nader Karolina

234 136 k.nader
Nagaraj Siranjeevi 579 B/KIICN s.nagaraj
Nalberczak Maria 252 317 m.nalberczak

Nałęcz Katarzyna

303 207A k.nalecz
Nałęcz Maciej 446 135A m.nalecz
Napierała Monika 452 26 mo.napierala
Navrulin Viktor 537 311 v.navrulin
Nazzal Mona 305, 494 627 m.nazzal

Niewiadomska Grażyna

409, 449 510A g.niewiadomska

Nieznańska Hanna

318 227 h.nieznanska

Nieznański Krzysztof

562 115, 227 k.nieznanski
Ninghetto Marco 549 010 m.ninghetto
Nikołajew Tomasz 257 635 t.nikolajew

Niżyński Bartosz

318 227 b.nizynski
Nizińska Karolina 386 11 k.nizinska
Niziołek Michał 106 129 m.niziolek
Nowacka Agata 369 303 a.nowacka
Nowacka Joanna 557 339 j.nowacka

Nowak Kamila

280 112 ka.nowak

Nowak Karolina

381, 415 519 k.nowak

Nowak Marta

135, 419   m.nowak
Nowak Jolanta 302 221-225 j.nowak
Nowak Kamila 280 112 ka.nowak

Nowak Natalia

502 A202CN n.nowak
Nowak Marta 135, 419 612 m.nowak
Nowak Robert 403 506 r.nowak

Nowak-Olszewska Ewa

397 211 e.nowak

Nowicka Anna

133 304 a.nowicka

Nowicka Dorota

152 9 d.nowicka
Nowicka Maria 133 304 m.nowicka
Ochocka Natalia 524 342 n.ochocka

Oderfeld-Nowak Barbara

- 36 b.oderfeld
Oksiejuk Aleksandra 225 306 a.oksiejuk

Olech-Kochańczyk Gabriela

527 B305CN g.olech

Olichwier Adam

395 314 a.olichwier

Olszewska Anna

226 229 a.kajma

Olszewski Maciej

152 9 m.olszewski
Orłowski Paweł 551 B011CN p.orlowski

Osinka Anna

160 131 a.osinka

Osmulska Justyna

486 3 j.osmulska
Pagano Roberto 361 205 r.pagano

Paluch Katarzyna

448 106 k.paluch
Pałasz Ewelina 414, 449 514A e.palasz

Partyka Małgorzata

313 242 m.partyka
Pasierbińska Maria 277 A304CN m.pasierbinska
Pasierski Michał 448 105, 106 m.pasierski

Pasznik Mariusz

217 36 m.pasznik

Patalas-Krawczyk Paulina

313 242 p.patalas

Pawlak Magdalena

311 342 m.pawlak
Pawłowska Monika 242 130 m.pawlowska
Paź Marta 133 304 m.paz
Pels Katarzyna 478 116 k.pels
Perycz Małgorzata 425 344 m.perycz
Pękała Martyna 234 136 m.pekala
Pękowska Aleksandra     a.pekowska
Pęziński Marcin 158 347 a.pezinski

Piasecka Joanna

378 B104CN j.piasecka

Piechota Małgorzata

436 211 m.piechota

Piechowska Krystyna

201 28 -
Piecyk Karolina 313 242 k.piecyk

Pijet Barbara

382 132 b.pijet
Pijet-Kucicka Maja 382 132 m.pijet-kucicka

Pikuła Sławomir

347 336 s.pikula
Pilanc-Kudlek Paulina 277 A304CN a.pilanc
Piotrowska Aleksandra 419 610 al.piotrowska
Piotrowska Magdalena 280 112, 113A m.piotrowska

Piwocka Katarzyna

162 233 k.piwocka
Piwowarczyk Cezary 327 331 c.piwowarczyk
Plewko Joanna 322 320A j.plewko

Płatek Rafał

233 14 r.platek
Płomecka Martna 545 B008 m.plomecka

Podszywałow-Bartnicka Paulina

253 233 p.podszywalow
Poleszak Katarzyna 277 A304CN k.poleszak

Pomorski Paweł

271 221-225 p.pomorski
Poprzeczko Martyna 160 131 m.poprzeczko

Posłuszny Anna

553 B012 a.posluszny
Potes-Ochoa Yaiza 372 239A y.potes-ochoa
Pradhan Bhola Shankar 158 347 b.pradhan

Prandelli Chiara

577 207 c.prandelli
Prill Monika 313 242 m.prill
Protokowicz Karolina 368 139 k.protokowicz

Prószyński Tomasz

159 346 t.proszynski
Prymas Kamila 273 134 k.prymas
Przetacka Joanna 550 B008 j.przetacka

Przybylska Dorota

221 214 d.przybylska
Przybyś Joanna 527, 591 B303CN j.przybys
Przydatek Edyta 535 601 e.przydatek
Raciborska Ida 553 12 i.raciborska

Radwańska Katarzyna

268 317 k.radwanska
Ragucka-Małek Anna 498 24 a.ragucka-malek

Rasztęborska Anna

163 34 a.raszteborska
Ratajczak Joanna 532 341 j.ratajczak

Rawa-Rębkowska Joanna

266 30 j.rawa

Redel Piotr

428 5 p.redel
Rembiałkowska Barbara 385 29 b.rembialkowska

Rędowicz Jolanta

456 217 j.redowicz

Rejmak-Kozicka Emilia

356 144 e.rejmak

Rejniak Karolina

381, 415 519 k.rejniak

Riegel Monika

549 B009CN m.riegel
Rodak Łukasz 214, 419 610 l.rodak
Rode Katarzyna 549 B011 k.rode

Rode Wojciech

477 513A w.rode

Rodziewicz Marta

550 B010/B005 m.rodziewicz
Rogala Jacek 155 111A j.rogala
Rogala Karolina 301 208 k.rogala
Rogujski Piotr 233 14 p.rogujski

Rojek Katarzyna

158 347 k.rojek
Rojek-Sito Karolina 379 514 kar.rojek

Rokosz Karolina

290 638 k.rokosz

Rosińska Sara

256 328 s.rosinska
Roszkowska Matylda 360 204 m.babraj

Roszkowska Monika

276 325 m.roszkowska
Rotko Daria 228 234 d.rotko
Roura Canalda Adria-Jaume 425 344 a.canalda
Róg Justyna 225 308 j.jakubczyk
Różycka Aleksandra 248 319 a.rozycka

Rubin Renata

340 23 r.rubin

Rucińska Marta

330 B104CN m.rucinska
Ruszczycki Błażej  502, 514 A214CN b.ruszczycki
Rutkowska Natalia 235 15 n.rutkowska
Rybak Paulina 339 144 p.rybak
Rybak Urszula 564 B104CN u.rybak
Rybka Grażyna 274 632 g.rybka

Sadlik-Paskalec Anna

565 B104CN a.sadlik

Sadowska Joanna

257 635 j.sadowska

Salamian Ahman

356 144 a.salamian
Sapieja Agata 361 205 a.sapieja
Sas-Nowosielska Hanna 502 A202CN h.nowosielska
Segit Paweł 524 342 p.segit
Seliga Agnieszka 225 306 a.seliga

Senk Ryszard

205 37 r.senk
Sęk Aleksandra 239 231 a.sek
Serwa Sebastian 214, 139 612 s.serwa
Shahbazi Sajad 356 144 s.shahbazi
Shendye Ninad 267 111 n.shendye
Siemiński Dominik 403 506 d.sieminski

Sikora Ewa

251 209 e.sikora

Sikora Mirosław

308 3 m.sikora
Simoes Ines 372 239A i.simoes
Sirocka Iwona 368 139 i.sirocka
Sitarski Artur 255 502 a.sitarski

Siucińska Ewa

371 322 e.siucinska

Skangiel-Kramska Jolanta

446 135 j.kramska
Skierniewski Miłosz 529 505 m.skierniewski
Skonieczna Edyta 361 205 e.skonieczna

Skowronek Krzysztof

347 335 k.skowronek

Skórzyńska Teresa

153 30 t.skorzynska

Skup Małgorzata

438, 405 602, 601 m.skup

Skupień Anna

351 315 a.skupien

Sławińska Urszula

305, 285, 246 620, 627 u.slawinska
Sławiński Ziemowit 424 10 z.slawinski

Sobiak Barbara

327 331 b.sobiak

Sobich Justyna

297 302 j.sobich
Sobolewska Paulina 256 328 p.sobolewska
Sobota Andrzej 463 137 a.sobota
Sokołowska Karolina 424 10 neuroinflab
Sówka Adrian 395 314 a.sowka
Steczkowska Marta 414 514A m.steczkowska

Stefaniuk Elżbieta

385 29 e.stefaniuk

Stefaniuk Marzena

382 132 m.stefaniuk

Stępkowski Dariusz

302 221-225 d.stepkowski
Stępniak Aleksandra 386 11 a.stepniak
Stępniak Karolina 232 A302CN k.stepniak

Stokłosa Paulina

265 310, 312 p.stoklosa

Strzelecka-Kiliszek Agnieszka

276 325 a.strzelecka-kiliszek

Strzeszewska Anna

221 214 a.strzeszewska

Sudoł-Rutkowska Bogusia

382 132 b.sudol

Sunderland Piotr

436 211 p.sunderland

Suski Szymon

374, 474 23 s.suski
Swatler Julian 431 133B j.swatler

Symonowicz Beata

138, 450 626, 629 b.symonowicz
Szadkowska Paulina 232 A302CN p.szadkowska

Szadzińska Weronika

290 638 w.szadzinska

Szatkowska Iwona

395 314 i.szatkowska
Szczawińska Malwina 266 32 m.szczawinska
Szczepanik Michał 550 B010CN m.szczepanik

Szczepankiewicz Andrzej

374 23 a.szczepankiewicz
Szczepańska Ludwika 379 514 l.szczepanska

Szczepanowska Joanna

345 243 j.szczepanowska

Szczuka Anna

417, 450 631, 629 a.szczuka
Szczypiński Jan 235 B010 j.szczypinski

Szeląg Elżbieta

286 117 e.szelag

Szewczyk Adam

269 231 a.szewczyk

Szulc Sylwia

154 30 s.szulc

Szydłowska Kinga

152 9 k.szydlowska

Szymaszek Aneta

280 112 a.szymaszek

Szymańczak Renata

203 25 r.szymanczak
Szymańska Diana 554 28 d.szymanska

Szymański Jędrzej

514 214 j.szymanski

Śliwińska Małgorzata

502 A202CN m.sliwinska
Śmigielski Maciej 319 15 m.smigielski
Średniawa Władysław 381 519 w.sredniawa
Świątkowska Anna 387 138 a.swiatkowska
Taracha Agnieszka 311 342 a.taracha
Tepper Beata 157 330 b.tepper
Tkacz Wioletta 427 201 w.tkacz
Tomaszewski Kamil 252 317 k.tomaszewski
Topolewska Małgorzata 302 221-225 m.topolewska
Tracz-Gaszewska Zuzanna 557 339 z.tracz-gaszewska

Traczyk Gabriela

273 134 g.traczyk

Trzaskoma Paweł

536, 142 100, 102 p.trzaskoma

Turlejski Krzysztof

326 311 k.turlejski
Turos Laura 431 133B l.turos

Tutaj-Śledziewska Justyna

154 30 j.tutaj

Vafadari Behnam

339 143 b.vafadari
Urban-Ciećko Joanna 242 130 j.ciecko

Walczak Jarosław

313 242 j.walczak
Walentynowicz Kacper 524 342 k.walentynowicz

Waleszczyk Wioletta

444 111C w.waleszczyk
Waligóra Marek 466 111 m.waligora
Want Andrew 579 B/KIICN a.want

Warzywoda Henryk

289 505 h.warzywoda
Wesołowska Agnieszka 253 233 a.wesolowska

Węsierska Małgorzata

469 13 m.wesierska
Wiech Milena 253 233 m.wiech
Wiechecka Paulina 232 A302CN p.wiechecka

Wieczorek Anna

364 105 a.wieczorek
Wierzbicka Agnieszka 553 B012 a.wierzbicka
Więckowska Angelika 574 B204CN a.wieckowska

Więckowski Mariusz

372 239A m.wieckowski
Wieteska Andrzej 527 B312CN a.wieteska

Wieteska Małgorzata

527, 591 B303CN m.wieteska
Wierzba Małgorzata 551 B011CN m.wierzba

Wilczyński Grzegorz

355 101 g.wilczynski
Wilk Mateusz 549 8 m.wilk

Wilanowski Tomasz

311 342 t.wilanowski
Winiarski Maciej 379 514 m.winiarski

Wiśniewski Wojciech

419 610 w.wisniewski

Włodarczyk Jakub

427 202 j.wlodarczyk

Włodarczyk Tomasz

492 B310CN t.wlodarczyk
Włodkowska Urszula 369 303 u.wlodkowska

Włoga Dorota

338 124 d.wloga

Wojda Urszula

578 B208CN u.wojda
Wojnicki Kamil 232 A302CN k.wojnicki

Wojtczak Lech

315 236 l.wojtczak

Wojtera Emilia

445 225 e.wojtera
Wojtkowska Magdalena 272 35 m.wojtkowska
Wojton Dominika 302 221 d.wojton

Wolny Artur

306 18 a.wolny

Wołczyk Magdalena

253 233 m.wolczyk
Wołosiewicz Marcin 265 312 m.wolosiewicz

Wojtala Aleksandra

372 239A a.wojtala

Wojtaś Bartosz

425 344 b.wojtas
Wordecha Małgorzata 550 B010 m.wordecha

Wójcik Daniel

348, 404 509, 6 d.wojcik
Wójcik Marta 392 305 ma.wojcik
Wójcik-Gryciuk Anna 553 B012 a.wojcik-gryciuk
Wójtowicz Tomasz 147 204 t.wojtowicz

Wróbel Andrzej

358 135 a.wrobel
Wróbel Jacek 381 519 j.wrobel

Wrzosek Antoni

269 235 a.wrzosek
Wrzosińska Julia 466 111B j.wrzosinska
Wydrych Małgorzata 449 514A m.wydrych
Wyganowski Bogdan 255 502 b.wyganowski

Wypych Marek

550 B010 m.wypych

Wyroba Elżbieta

357 140 e.wyroba
Wysocka Adrianna 414 514A a.wysocka

Zabłocki Krzysztof

146 306 k.zablocki
Zadrożny Maciej 414 514A m.zadrozny
Zajfert Anna 410, 399 516, 608 a.zajfert
Zakościelna Ewelina 557 339 e.zakoscielna

Zakrzewska Renata

248 319 r.zakrzewska
Zaręba-Kozioł Monika 427 202 m.zareba-koziol

Zarudzki Władysław

283 500 w.zarudzki

Zasada Aleksandra

215 107 a.zasada
Zawadzka Katarzyna 567 24 k.zawadzka

Zawadzka Małgorzata

246 621 m.zawadzka

Zdioruk Mikołaj

577, 580 - m.zdioruk
Zdziebło Dominika 272 35 hr

Zglinicki Bartosz

527, 591 B303CN b.zglinicki
Ziaja Kamil 250 210 k.ziaja
Ziegart-Sadowska Karolina 257 635 k.ziegart-sadowska
Zielińska Magdalena 160 131 m.zielinska
Zieliński Zbigniew 339 143 zbi.zielinski

Zieliński Zbigniew

318 225 z.zielinski

Ziemlińska Ewelina

273 134, 137 e.ziemlinska

Ziółkowska Magdalena

361 205 m.ziolkowska
Żebrowska Małgorzata 553 B012 m.zebrowska
Żochowska Monika 343 103 m.zochowska
Żórawski Marek 311 342 m.zorawski
Żółtowska Katarzyna 577 B207CN k.zoltowska

Żurawski Łukasz

393 320A l.zurawski
Żyliński Marek 419 610 m.zylinski