Instytut Nenckiego PAN - A+!!!

Drukuj
1 2 3

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku parametryzacji jednostek naukowych przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opartej o ocenę efektów działalności naukowej i badawczo-rozwojowej w latach 2013-2016, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN uzyskał kategorię naukową A+.

Gratulujemy wszystkim pracownikom Instytutu!