Jubileuszowa sesja naukowa dla uczczenia 90-lecia urodzin prof. dr hab. Jerzego Andrzeja Chmurzyńskiego "Etologia i nie tylko"

Drukuj
1 2 3

Prof. Jerzy Andrzej Chmurzyński, etolog i filozof, twórca słynnych seminariów etologicznych Instytutu Nenckiego, Prezes Założyciel Polskiego Towarzystwa Etologicznego w dniu 11 marca 2019 świętował swoje 90-te urodziny. Dla upamiętnienia tego jubileuszu w sobotę 23 marca 2019 w Instytucie Nenckiego odbyła się jubileuszowa sesja naukowa zatytułowana "Etologia i nie tylko"

 

Sesję zorganizowało Polskie Towarzystwo Etologiczne wraz z Instytutem Nenckiego. Problemy ze zdrowiem nie pozwoliły niestety Jubilatowi na osobiste przybycie do Instytutu, ale przez cały czas śledził przebieg obrad na ekranie swojego komputera, a w końcowej części sesji rozmawiał z jej uczestnikami dzięki połączeniu za pośrednictwem Skype.

 

W skład Komitetu Organizacyjnego sesji weszło pięć osób z zespołu Pracowni Etologii Instytutu, prof. Ewa J. Godzińska, dr Julita Korczyńska, dr Anna Szczuka, mgr Beata Symonowicz i Łukasz Zywar, a także prof. Marek Kozłowski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) oraz dr Anna Reinholz (Zakład Psychologii Zwierząt, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego). W sesji wzięło udział 38 uczestników przybyłych z Warszawy i okolic, Poznania i Wrocławia.

 

Sesję otwarła projekcja nagrania video z żartobliwym powitaniem uczestników przez Jubilata. Następnie cztery wykłady wspomnieniowe wygłosili prof. Leszek Kuźnicki, prof. Ewa J. Godzińska, prof. Marek Kozłowski i znana dziennikarka radiowa Małgorzata Kownacka. Uczestnicy sesji obejrzeli też film „Jest taka osa” przedstawiający terenowe doświadczenia młodego J. A. Chmurzyńskiego poświęcone mechanizmom umożliwiającym wardzankom (Bembix rostrata) powrót do gniazda, a następnie kilka dalszych krótkich filmów o tych owadach nakręconych ostatnio przez Marię Habrowską. Prof. E. J. Godzińska odczytała też żartobliwy poemat  napisany przez prof. Jerzego Vetulaniego dla uczczenia 80-lecia urodzin prof. Chmurzyńskiego w r. 2009. Po krótkiej przerwie cztery kolejne wykłady dotyczące różnych kwestii bliskich zainteresowaniom naukowym Jubilata wygłosili dr Sławomir Lux, prof. Bogdan Sadowski, prof. Krzysztof Turlejski oraz prof. Tadeusz Kaleta. W sesji uczestniczyło także wielu innych wybitnych polskich biologów, między innymi prof. Tadeusz Jezierski, prof. Jerzy Moraczewski, prof. Barbara Oderfeldt-Nowak, prof. Joanna Pętal-Figielska, prof. Lech Wojtczak i prof. Jerzy Woyke.

Załączniki do pobrania