Imprezy 90-lecia Instytutu Nenckiego

Centralne uroczystości obchodów 90-lecia Instytutu Nenckiego odbyły się w dniach 4-5 grudnia 2008 r.

SZKOLENIA DLA OSÓB SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD ZWIERZĘTAMI DOŚWIADCZALNYMISzkolenia organizowane w:
AM Białymstoku w dniach 16 – 17.01.2008 i 23.01.2008

AM Gdańsku w dniach 09 – 10.04.2008, 15 – 16.04.2008

Collegium Krakowie w dniach 15 – 16.10.2008, 21 – 22.10.2008