Imprezy 90-lecia Instytutu Nenckiego

Centralne uroczystości obchodów 90-lecia Instytutu Nenckiego odbyły się w dniach 4-5 grudnia 2008 r.

Obrazowanie funkcji i struktury mózgu: gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?

10.00-10.15 Otwarcie sympozjum: Adam Szewczyk – dyrektor Instytutu Nenckiego
Wprowadzenie: Anna Grabowska – organizator sympozjum

SESJA I: TECHNIKI NEUROOBRAZOWANIA W BADANIACH LUDZI I ZWIERZĄT
Część I – przewodniczy: Urszula Sławińska

10.15-10.45 Małgorzata Kossut (1, 2), Anita Cybulska-Kłosowicz (1), Renata Zakrzewska (1);
(1) Instytut Nenckiego, Warszawa
(2) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa

Uczący się mózg – mapowanie aktywności funkcjonalnej autoradiografią
2-deoksyglukozy

10.45-11.15 Tomasz Wolak; Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa
Obrazowanie struktur mózgu w rezonansie magnetycznym

11.15-11.45 Andrzej Urbanik, Teresa Szumiło; Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński
Płodowy zespół alkoholowy

11.45-12.00 Przerwa na kawę

Część II – przewodniczy: Anna Grabowska


12.00-12.30 Piotr Bogorodzki; Instytut Radioelektroniki, Politechnika Warszawska

BOLD


12.30-13.00 Jan Kamiński, Andrzej Wróbel; Instytut Nenckiego, Warszawa

Częstotliwościowe mapy aktywności mózgu podczas uwagi wzrokowej


13.00-13.30 Marek Binder; Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

fMRI i EEG – metody komplementarne czy alternatywne?


13.30-14.30 Przerwa na lunch


SESJA II: ZASTOSOWANIE TECHNIK NEUROOBRAZOWANIA W BADANIACH
KLINICZNYCH: RAPORTY Z BADAŃ


Przewodniczy: Tadeusz Marek


15.30-16.00 Iwona Szatkowska (1), Ludwika Gawryś (1), Artur Pilaciński (1), Leszek
Kaczmarek (1), Piotr Bogorodzki (2), Ewa Piątkowska-Janko (2) Maciej Bielecki (2),
Tomasz Wolak (3), Andrzej Friedman (4), Jakub Sienkiewicz (4), Dariusz
Koziorowski (4), Piotr Janik (5), Zygmunt Jamrozik (5), Renata Andrysiak (6),
Radosław Kuliński (6), Leszek Królicki (6)
(1) Instytut Nenckiego, Warszawa
(2) Instytut Radioelektroniki, Politechnika Warszawska
(3) Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa
(4) Klinika Neurologii, Szpital Bródnowski, Warszawa
(5) Katedra i Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
(6) Zakład Medycyny Nuklearnej i Rezonansu Magnetycznego, Warszawski
Uniwersytet Medyczny, Warszawa

Neuroanatomiczne podłoże zaburzeń poznawczych w chorobie Parkinsona


15.00-15.30 Katarzyna Jednoróg (1), Artur Marchewka (1), Katarzyna Polanowska (2),
Joanna Seniów (2), Leszek Królicki (3), Anna Członkowska (2), Małgorzata Kossut (1),
Anna Grabowska (1)
(1) Instytut Nenckiego, Warszawa
(2) II Klinika Neurologiczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
(3) Zakład Medycyny Nuklearnej i Rezonansu Magnetycznego, Warszawski
Uniwersytet Medyczny, Warszawa

Zespół zaniedbywania jednostronnego – ilościowa analiza uszkodzeń z zastosowaniem MRI


13.00-13.30 Leszek Królicki, Maciej Jakuciński, Radosław Kuliński; Warszawski Uniwersytet
Medyczny, Warszawa

Transfer magnetyzacji – narzędzie w badaniach mózgu. Przykłady zastosowań klinicznych


16.00-16.15 Przerwa na kawę


SESJA III: ZASTOSOWANIE TECHNIK NEUROOBRAZOWANIA W BADANIACH
PSYCHOLOGICZNYCH: RAPORTY Z BADAŃ


Przewodniczy: Iwona Szatkowska


16.15-16.45 Tadeusz Marek (1), Magdalena Fąfrowicz (1), Krystyna Golonka (1), Justyna Mojsa-
Kaja (1), Kinga Tucholska (1), Halszka Ogińska (2), Tomasz Orzechowski (3),
Andrzej Urbanik (2)
(1) Zakład Neuroergonomii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
(2) Collegium Medicum, Uniwersytet Jagiellonski, Kraków
(3) Zakład Automatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Dzienna zmienność aktywności systemu egzekucyjno-kontrolnego – studium fMRI


16.45-17.15 Artur Marchewka (1), Andre Brechmann (2), Anna Nowicka (1), Katarzyna
Jednoróg (1), Henning Scheich (2), Anna Grabowska (1)
(1) Instytut Nenckiego, Warszawa
(2) Leibniz Institute for Neurobiology, Non-Invasive Brain Imaging, Magdeburg,
Germany

Mechanizmy powstawania fałszywych rozpoznań – badania strukturalne i funkcjonalne mózgu


17.15-17.45 Aneta Brzezicka; Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa

Neuroobrazowanie procesów rozumowania


17.45-18.15 Małgorzata Gut (1), Andrzej Urbanik (2), Lars Forsberg (3), Marek Binder (4),
Krystyna Rymarczyk (1), Barbara Sobiecka (2), Justyna Kozub (2), Anna Grabowska (1)
(1) Instytut Nenckiego, Warszawa
(2) Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
(3) Karolinska Institute, Stockholm, Sweden
(4) Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Mózgowe mechanizmy leworęczności