Imprezy 90-lecia Instytutu Nenckiego

Centralne uroczystości obchodów 90-lecia Instytutu Nenckiego odbyły się w dniach 4-5 grudnia 2008 r.

Dzień Mózgu na SWPS (w ramach Światowego Tygodnia Mózgu 2008)

Organizator: Prof. dr hab. Andrzej Wróbel oraz prof. dr hab. Elżbieta Szeląg, Szkoła Wyzsza Psychologii Społecznej oraz Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Warszawa