Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN ogłasza nabór na studia doktoranckie

Drukuj
1 2 3

Doktorat w Instytucie Nenckiego to pierwszy krok do kariery naukowej, to udział w realizacji ambitnych projektów naukowych, spotkania z wybitnymi naukowcami, szansa na samorealizację oraz pracę w międzynarodowym środowisku.

Poznaj listę dostępnych projektów: http://www.nencki.gov.pl/wszystkie-projekty


Złóż dokumenty on-line:  http://www.nencki.gov.pl/rejestracja-online

 

Termin składania dokumentów – 12 lutego 2019 r.