Inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nenckiego kadencji 2019-2022

Drukuj
1 2 3

W dniu 18 stycznia 2019 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej kadencji 2019-2022, podczas którego członkowie Rady wybrali Prezydium Rady oraz skład Komisji Doktorskiej.

Przewodniczącym Rady Naukowej kadencji 2019-2022 został prof. dr hab. Adam Szewczyk. Na wice-przewodniczących wybrani zostali prof. dr hab. Urszula Sławińska i prof. dr hab. Barbara Przewłocka.

Sekretarzem Rady została prof. dr hab. Katarzyna Łukasiuk, a zastępcami sekretarza – dr Adriana Magalska i dr Marek Wypych.

Wybrano przewodniczących stałych Komisji Rady Naukowej: Komisji ds. Etyki w Nauce - prof. dr. hab. Jerzego Łazarewicza; Komisji ds. Oceny Kadry Naukowej - prof. dr hab. Leszka Kaczmarka; Komisji Doktorskiej - prof. dr hab. Katarzynę Nałęcz; Komisji Finansowej - dr hab. Hannę Fabczak; Komisji ds. Działalności Naukowej - prof. dr hab. Ewę Sikorę. W skład Komisji Doktorskiej weszli:  prof. dr hab. Urszula Wojda, prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska, prof. dr hab. Anna Filipek, dr hab. Ewelina Knapska, prof. IBD, prof. dr hab. Anna Nowicka, prof. dr hab. Sławomir Pikuła, prof. dr hab. Małgorzata Skup, dr hab. Jakub Włodarczyk, prof. IBD, prof. dr hab. Daniel Wójcik, prof. dr hab. Krzysztof Zabłocki.

Na Rzecznika Dyscyplinarnego wybrano prof. dr. hab. Krzysztofa Zabłockiego.