Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 Studiów Doktoranckich BioCentrum Ochota PAN

Dnia 17 października 2014 r., w auli Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN, odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 Studiów Doktoranckich BioCentrum Ochota PAN.

W sześciu instytutach Polskiej Akademii Nauk tworzących Konsorcjum BioCentrum Ochota PAN: Instytutu Biochemii i Biofizyki, Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza, Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. S. Mossakowskiego, Instytutu Podstawowych Problemów Techniki, Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej oraz Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, studiuje ponad 400 doktorantów

Zebranych gości powitał prof. dr hab. Piotr Zielenkiewicz, dyrektor Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN. W uroczystości wzięli udział prof. Michał Kleiber, Prezes PAN, prof. dr hab. Marian Kuźmierkowski, dziekan Wydziału IV Nauk Technicznych PAN, prof. dr hab. Maria Ciemerych-Litwinienko, prodziekan d/s organizacji badań Wydziału Biologii UW oraz dyrektorzy Instytutów zrzeszonych w BioCentrum.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Samorządu Doktorantów IBB Dominik Cysewski, który przedstawił program Inauguracji oraz poprosił o zabranie głosu Prezesa PAN. Prof. Michał Kleiber przekazał życzenia sukcesów nowoprzyjętym i obecnym doktorantom oraz wręczył dyplomy i pamiątkowe statuetki za wyróżnione prace doktorskie, obronione w ostatnim roku akademickim.
Wśród nagrodzonych z Instytutu Nenckiego znaleźli się:

dr Marine Yeghiazaryan - promotor: dr hab. Grzegorz Wilczyński, prof. nadzw.
dr Jakub Mieczkowski - promotor: prof.dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek
dr Monika Kusio-Kobiałka - promotor: prof. dr hab. Ewa Sikora
dr Anna Oroń - promotor: prof. dr hab. Elżbieta Szeląg
dr Justyna Karolczak - promotor: prof. dr hab. Maria Jolanta Rędowicz
dr Urszula Wasik - promotor: prof. dr hab. Anna Filipek
dr Andrzej Foik - promotor: dr hab. Wioletta Waleszczyk, prof. nadzw.
dr Jan Potworowski - promotor: prof. dr hab. Daniel Wójcik
dr Aleksandra Janusz - Promotor: prof. dr hab. Leszek Kaczmarek

Goście wysłuchali wykładu prof. Andrzeja Udalskiego (Obserwatorium Astronomiczne UW) "Extrasolar Planetary Systems" oraz wykładu prof. Virginijus Siksnys (Uniwersytet Wileński) "CRISPR-Cas craze: from microbial antiviral defence system to genome editing".

Inauguracja roku zakończyła się sesją posterową doktorantów i spotkaniem integracyjnym.