Honorowy medal im. Jana Evangelista Purkyne za osiągnięcia w dziedzinie Nauk Biomedycznych dla prof. Jerzego Duszyńskiego

Drukuj
1 2 3

Prof. dr hab. Jerzy Duszyński, kierownik Pracowni Bioenergetyki i Błon Biologicznych Instytutu Nenckiego, otrzymał Honorowy Medal im. Jana Evangelista Purkyne za wybitne osiągnięcia w dziedzinie Nauk Biomedycznych przyznany przez Czeską Akademię Nauk. Ceremonia wręczenia medalu odbyła się 25 stycznia 2017 w Pradze. Laudację na temat osiągnięć prof. Duszyńskiego wygłosili prof. Jan Kopecky, dyrektor Instytutu Fizjologii CAS oraz prof. Jiri Drahos, Prezydent Czeskiej Akademii Nauk. Prof. Jerzy Duszyński pełni obecnie funkcję Prezesa Polskiej Akademii Nauk.   

 

W grupie profesora Jerzego Duszyńskiego prowadzone są badania nad metabolizmem, funkcjonowaniem, strukturą i dynamiką mitochondriów w różnych modelach eksperymentalnych. W szczególności badania dotyczą sygnału zwrotnego płynącego z mitochondriów do jądra komórkowego w warunkach stresu komórkowego i w stanach patologicznych (choroby mitochondrialne, nowotworowe oraz neurodegeneracyjne).