Granty Narodowego Centrum Nauki dla Instytutu Nenckiego

Drukuj
1 2 3

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 16 czerwca 2016 roku: Naukowcy z Instytutu Nenckiego uzyskali finansowanie na realizację 5 projektów badawczych w ramach konkursów HARMONIA 8 i SONATA BIS 6.

 

Konkurs HARMONIA na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych.

dr hab. Katarzyna Bartkowska - Molekularne podstawy tworzenia spoidła wielkiego.
dr hab. Katarzyna Radwańska - Czy zakręt zębaty hipokampa kontroluje poszukiwanie alkoholu?
prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek - Określenie struktury i funkcji helikaz RECQL4 i BLM oraz wyjaśnienie roli nowoodkrytych zmian w genach kodujących te enzymy w patogenezie glejaków.

 

Konkurs SONATA BIS – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

dr Katarzyna Jednoróg - Nabywanie umiejętności czytania oraz problematyczne czytanie w brajlu - różnice i podobieństwa do czytania wzrokowego.
dr hab. Paweł Dobrzyń - Udział szlaków sygnałowych zależnych od desaturazy stearoilo-CoA w dysfunkcji okołosercowej i okołonaczyniowej tkanki tłuszczowej oraz w zaburzeniach funkcjonowania naczyń wieńcowych towarzyszących otyłości i miażdżycy.