Granty ETIUDA 6 Narodowego Centrum Nauki dla Instytutu Nenckiego

Drukuj
1 2 3

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu ETIUDA 6 (na stypendia doktorskie), ogłoszonego przez NCN w dniu 15 grudnia 2017 roku. Młodzi badacze z Instytutu Nenckiego uzyskali finansowanie na realizację 3 projektów:

- mgr Małgorzata Wierzba - Emocje a kontrola poznawcza w procesach pamięci - badania z wykorzystaniem metody funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI)
- mgr Karolina Stępniak - Analiza profili otwartej chromatyny i epigenetycznych modyfikacji histonów w ludzkich glejakach
-
mgr Łukasz Bożycki - Udział aneksyn i fetuiny A w regulacji procesu mineralizacji