Granty ETIUDA i SONATINA Narodowego Centrum Nauki dla Instytutu Nenckiego

Drukuj
1 2 3

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu ETIUDA6 (na stypendia doktorskie) oraz SONATINA 2 (na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem).

Z Instytutu Nenckiego granty otrzymali:

 

ETIUDA

- mgr Małgorzata Wierzba - Emocje a kontrola poznawcza w procesach pamięci - badania z wykorzystaniem metody funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI)
- mgr Karolina Stępniak - Analiza profili otwartej chromatyny i epigenetycznych modyfikacji histonów w ludzkich glejakach
mgr Łukasz Bożycki - Udział aneksyn i fetuiny A w regulacji procesu mineralizacji

 

SONATINA

dr inż. Bartosz Adam Frycz- Rola receptora amin śladowych typu 1 w regulacji zachowań związanych z uzależnieniem od alkoholu oraz w powstawaniu zmian strukturalnych kolców dendrytycznych w jądrze centralnym ciała migdałowatego (Badania będą realizowane w Pracowni Neurobiologii, kierowanej przez prof. Leszka Kaczmarka).