Grant SONATINA 2 Narodowego Centrum Nauki dla Instytutu Nenckiego

Drukuj
1 2 3

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu SONATINA 2 (na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem), ogłoszonego przez NCN w dniu 15 grudnia 2017 roku. W Instytucie Nenckiego grant otrzymał:

dr inż. Bartosz Adam Frycz- Rola receptora amin śladowych typu 1 w regulacji zachowań związanych z uzależnieniem od alkoholu oraz w powstawaniu zmian strukturalnych kolców dendrytycznych w jądrze centralnym ciała migdałowatego.

Badania będą realizowane w Pracowni Neurobiologii, kierowanej przez prof. Leszka Kaczmarka.