Grant GRIEG dla dr hab. Artura Marchewki

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu GRIEG na projekty badawcze realizowane wspólnie przez zespoły badawcze z Polski i Norwegii.

 

Jednym z beneficjentów konkursu jest Dr hab. Artur Marchewka kierujący Pracownią Obrazowania Mózgu w Instytucie Nenckiego. Projekt, zatytułowany „Mapowanie ludzkich emocji w obliczu zmian klimatycznych w relacji do zdrowia psychicznego oraz podejmowania działań” ma na celu uzupełnienie luki w wiedzy o emocjach wywoływanych przez zmiany klimatu, oraz ich wpływie na zdrowie psychiczne i zachowania proekologiczne. Projekt będzie realizowany we współpracy z prof. Christianem Andreasem Kloecknerem z Norwegian University of Science and Technology oraz dr hab. Jarosławem Michałowskim z SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-społecznego.

 

Streszczenie projektu