Ewelina Knapska nowym członkiem FENS-Kavli Network of Excellence

Drukuj
1 2 3

Ewelina Knapska została nowym członkiem FENS-Kavli Network of Excellence - prestiżowej organizacji skupiającej młodych naukowców zajmujących się badaniami mózgu, sponsorowanej przez the Federation of European Neuroscience Societies (FENS) i The Kavli Foundation. Celem sieci jest poszerzanie horyzontów naukowych, wywieranie wpływu na politykę naukową oraz promowanie działań popularyzujących naukę. Obecnie sieć liczy 35 członków z 16 krajów europejskich, prowadzących badania z zakresu neurobiologii molekularnej i komórkowej, neurofizjologii, neuropsychologii, neurobiologii obliczeniowej i nauk o zachowaniu. Co dwa lata międzynarodowy komitet wybiera do 15 nowych członków. Kadencja członka trwa 4 lata (więcej informacji na: http://www.kavlifoundation.org/fens-kavli-network-excellence).