Europejski Patent dla Prof. Ewy Sikory

Drukuj
1 2 3

Europejski Urząd Patentowy w dniu 31.01.18 roku przyznał patent o numerze 2 976 433 na wynalazek p.t.: "METHOD FOR THE DETERMINATION OF BIOLOGICAL AGE IN HUMAN BEINGS" ("Metoda określania wieku biologicznego człowieka"). Patent ten jest  wynikiem odkryć dokonanych przez  międzynarodowe konsorcjum, które w latach 2008-2013 pod kierownictwem prof. Alexandra Burkle realizowało projekt Unii Europejskiej FP 7 pt. "Europejskie Badania Ustalania Biomarkerów Starzenia Człowieka" (European Study to Establish Biomarkers of Human Ageing-Mark-Age).

 

Właścicielem patentu jest 20 ośrodków  naukowych  z 9  krajów  Europy (Austria, Belgia, Dania, Grecja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Polska, Rumunia, Włochy)  oraz firma Nestec  SA ze Szwajcarii i BioTeSys GmbH z Niemiec. Ze strony polskiej właścicielem jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego. Wynalazek ma 29 autorów, wśród których znajduje się prof. Ewa Sikora z Pracowni Molekularnych Podstaw Starzenia Instytutu Nenckiego.

 

W projekcie zbadano około 3300 osób, u których zanalizowano około 300 parametrów  w surowicy i elementach morfotycznych krwi oraz w moczu. Przy pomocy narzędzi bioinformatycznych i statystyki opracowano formułę, która  przy analizie wskazanych parametrów pozwala na ustalenie wieku biologicznego, który może być niższy, wyższy lub równy wiekowi chronologicznemu. Jest to narzędzie diagnostyczne do wykorzystania w medycynie prewencyjnej. Pozwoli ono na zidentyfikowanie osób, które mogą być wcześniej od innych narażone na choroby związane z wiekiem.