Dział Spraw Pracowniczych i Rekrutacji

Kierownik: Urszula DZIEWULSKA

Zespół: Elwira Kocyła, Katarzyna Gardocka, Agata Karwowska, Ewa Leśniczuk, Magdalena Jóźwik, Anna Wasik

Dział jest odpowiedzialny za:

- administrowanie sprawami kadrowymi Instytutu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- prowadzenie sekretariatu studiów doktoranckich,
- obsługę administracyjną Posiedzeń Rady Naukowej,
- informowanie pracowników o zasadach korzystania ze środków funduszu socjalnego,

- popularyzację nauki