Dział Spraw Pracowniczych i Rekrutacji

Kierownik: Urszula DZIEWULSKA

Zespół: Elwira Kocyła, Katarzyna Gardocka (urlop), Agata Karwowska, Ewa Leśniczuk, Urszula Rybak, Anna Wasik

Dział jest odpowiedzialny za:

- administrowanie sprawami kadrowymi Instytutu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- prowadzenie sekretariatu studiów doktoranckich,
- obsługę administracyjną Posiedzeń Rady Naukowej,
- informowanie pracowników o zasadach korzystania ze środków funduszu socjalnego