Dyrekcja

Dyrektor Instytutu

Adam Szewczyk

e-mail: dyrekcja@nencki.gov.pl
tel.: (48 22) 5892 207
fax: (
48 22) 5892 490

Wicedyrektor ds. naukowych

Hanna Fabczak

e-mail: h.fabczak@nencki.gov.pl
tel.: (48 22) 5892 317
fax: (
48 22) 822 53 42

Wicedyrektor ds. naukowych

Witold Konopka

e-mail: w.konopka@nencki.gov.pl
tel.: (48 22) 5892 522
fax: (
48 22) 822 53 42

Dyrektor administracyjny

Anna Jachner-Miśkiewicz

e-mail: a.jachner@nencki.gov.pl
tel.: (48 22) 5892 493, 5892 213
fax: (
48 22) 822 53 42