Zestaw stanowisk roboczych do analizy ilościowej obrazów wraz z oprogramowaniem z dopuszczeniem składania ofert częściowych, oznaczenie sprawy: AZP-261-20/2020 (postępowanie zakończone)