Zestaw mikroskopowy oparty na arkuszu światła, zestaw mikroskopowy do obrazowania FLIM oraz komora hipoksji, z dopuszczeniem składania ofert częściowych, oznaczenie sprawy: AZP-261-09/2020 (otwarcie ofert: 17.06.2020 r.)

pobierz pliki