Zestaw do automatycznej izolacji i pomiaru jakości kwasów nukleinowych z dopuszczeniem składania ofert częściowych, oznaczenie sprawy: AZP-261-28/2020 (postępowanie zakończone)