ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92/2019 na dostawę materiałów laboratoryjnych Genoplast (lub równoważnych) dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN