ZAPYTANIE OFERTOWE NR 88/2019 na dostawę odczynników laboratoryjnych GE Healthcare (lub równoważnych) dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN