ZAPYTANIE OFERTOWE NR 86/2019 na dostawę myszy szczepu NOD.Cg-Prkdcscid I12rgtm1Wj1/SzJ – (54 samice i 4 samce) do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN