ZAPYTANIE OFERTOWE NR 84/2019 na dostawę serwera DELL: PowerEdge R640 do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN