ZAPYTANIE OFERTOWE NR 83/2019 na dostawę odczynników laboratoryjnych Becton-Dickinson (lub równoważnych) dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN