ZAPYTANIE OFERTOWE NR 82/2019 na dostawę interfejsu do prezentacji Braille’a do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN