ZAPYTANIE OFERTOWE NR 80/2019 na usługę wymiany uszkodzonych wentylatorów (3 szt. nawiewne i 3 szt. wywiewne) do przewietrzania strychu budynku głównego Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN