ZAPYTANIE OFERTOWE NR 79/2019 na dostawę izobarycznych znaczników peptydów do wykorzystania w różnicowej analizie proteomicznej do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN