ZAPYTANIE OFERTOWE NR 78/2019 na dostawę systemu perfuzji wnętrza pipety rejestrującej w pomiarach typu „Patch-clamp” do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN