ZAPYTANIE OFERTOWE NR 76/2019 na usługę dostawy, instalacji i uruchomienia 3 szt. aparatów Large Direct-Pure EDI 125 dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN