ZAPYTANIE OFERTOWE NR 72/2019 na usługę kompleksowej obsługi serwisowej systemów klimatyzacji zainstalowanych w budynku głównym (CENTRUM NEUROBIOLOGI) Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN