ZAPYTANIE OFERTOWE NR 71/2019 na dostawę wytrząsarki z inkubacją do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN