ZAPYTANIE OFERTOWE NR 69/2019 na dostawę odczynników SureSelectXT Custom oraz SSEL XT HS Reagent Kit do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN