ZAPYTANIE OFERTOWE NR 68/2019 na dostawę monitora interaktywnego, uchwytu ściennego, montaż uchwytu, montaż monitora, podłączenie monitora, uruchomienie i kalibracja do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Drukuj
1 2 3