ZAPYTANIE OFERTOWE NR 65/2019 na dostawę zamrażarki niskotemperaturowej o zakresie chłodzenia do -86oC do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Drukuj
1 2 3