ZAPYTANIE OFERTOWE NR 54/2019 na usługę migracji poczty elektronicznej Instytutu z serwera IMAP do Google G Suite oraz przeprowadzenie szkoleń dla administratorów systemu i pracowników w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Drukuj
1 2 3