ZAPYTANIE OFERTOWE NR 42/2019 na dostawę odczynnika Chromium Single Cell 3′ Library & Gel Bead Kit v3 (4run) do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Drukuj
1 2 3