ZAPYTANIE OFERTOWE NR 29/2019 na usługę wyprowadzenia linii myszy z mutacją Pro217Phe w genie ARC, szczep C57BL6/cmdb w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Drukuj
1 2 3