Zapytanie ofertowe nr 16/2020 na dostawę 3 kompletów: Mikroskopu biologicznego z kamerą Delta Optical dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

Załączniki do pobrania