ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/2019 na dostawę macierzy dyskowej do posiadanego przez Zamawiającego serwera TYAN Transport SX TN70E-B8026 do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Drukuj
1 2 3