ZAPYTANIE OFERTOWE NR 110/2019 na dostawę dwóch zestawów komputerowych dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN