ZAPYTANIE OFERTOWE NR 105/2019 na usługę cateringu na konferencji studiów doktoranckich w dniach 2-3 października w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN