ZAPYTANIE OFERTOWE NR 101/2019 na usługę wykonania hydroizolacji fundamentów w Stacji Badawczej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Mikołajkach