ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/2019 na dostawę Szafową zamrażarkę niskotemperaturową do – 86°C, o pojemności 650-700l do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Drukuj
1 2 3

pobierz pliki