Wysokoprzepustowy mikropłytkowy mikroskop konfokalny, oznaczenie sprawy: AZP-261-36/2020 (otwarcie ofert: 02.03.2021 r.)