Wyposażenie do laboratorium BrainCity z dopuszczeniem składania ofert częściowych, oznaczenie sprawy: AZP-261-16/2020 (otwarcie ofert 25.08.2020 r.)