Wyposażenie biurowe do Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach, znak sprawy: AZP-261-24/2020 (postępowanie unieważnione)