Wykonanie systemu chłodzenia aparatury naukowo-badawczej i zasilania destylatorni w IBD-PAN, poprzez modernizację stacji uzdatniania wody w budynku Głównym, znak spr. AZP-2403-04/2017 (postępowanie zakończone)

pobierz pliki